Hasznos tanácsok

Kedves meglévő és leendő megrendelőink!

Engedjék meg, hogy néhány, általunk hasznosnak tartott tanáccsal lássuk el Önöket.

1. Bármely fordítási munka esetén tétje lehet a fordításnak. Gondolunk itt például egy magánszemély házassági szerződésének, egy cég újonnan vásárolt műszaki berendezése használati útmutatójának, vagy egy nagyvállalat éves pénzügyi zárásának fordítására. Amennyiben ezeket a fordításokat nem szakember végzi, bármelyikben előfordulhat olyan jellegű hiba, amely miatt a megrendelő perköltséget, büntetést, vagy kötbért kénytelen fizetni. Amennyit az olcsóbb „szakembereken”, a Google-fordítón, vagy webfordítón (esetleg egyéb „fordítóprogramokon”) lehet spórolni, annak sokszorosát lehet elveszíteni egy-egy fordítási hiba eredményeként.

2. Fordítási igény felmerülése esetén érdemes mielőbb keresni egy megbízható céget (például cégünket). Szinte minden fordítóiroda (ahogy mi is) kínál sürgősségi fordítást, azonban higgyék el, az „azonnali” fordítás csak egy bizonyos mennyiségig végezhető el úgy, hogy az ne menjen a minőség rovására. Ezért nagyobb mennyiségű fordítandó szöveg esetén azt tanácsoljuk, hagyjon időt a minőségi munka elvégzésére.

3. Árajánlatkérés estén sokkal pontosabb, kedvezőbb árat tudni adni ügyfeleinknek, ha a teljes fordítandó szöveget rendelkezésünkre bocsátják. Ennek oka az, hogy a forrásdokumentum egy részéből (esetleg egy oldalából) nem tudjuk pontosan felmérni a teljes dokumentum összetettségét, a szakterületen belül esetlegesen előforduló más szaknyelvi kifejezéseket. Áraink függenek a fordítandó szöveg terjedelmétől, szakterületétől, a forrásnyelv és a célnyelv párosításától és a határidőtől. Adatkezelési szabályzatunk biztosítja, hogy az árajánlatban szereplő dokumentum harmadik fél számára még abban az esetben sem kerülhet átadásra, ha végül mégsem mi nyernénk el az Ön bizalmát.

4. Ahhoz, hogy az árajánlatot még pontosabbá tudjuk tenni, pontosan fel kell mérnünk ügyfelünk igényeit, amely alapján ki tudjuk választani a feladatra legmegfelelőbb fordítónkat. Ezért kérjük, pontosan írják le igényeiket (hivatalos, hiteles fordítás – lásd lejjebb; szaknyelvi lektorálás, záradékolás), valamint a célcsoportot, akik a fordítás felhasználói lesznek. A fordítandó dokumentumot bármely formában képesek vagyunk kezelni, fordítani és visszaküldeni, azonban (amennyiben van rá lehetőség) a legcélszerűbb Word formátumban elküldeni, ebben az esetben ugyanis szintén kedvezőbb árajánlatot tudunk adni.

5. A fordítási megbízás menete a következő:

  • Árajánlatkérés (forrásdokumentum elküldése emailben, postán, vagy futárral; célnyelv, fordítási határidő megadása)
  • Árajánlatadás (vállalt kötelezettségek, vállalási ár, fizetési feltételek megadása; fordítási határidő jóváhagyása)
  • Megrendelés (az Árajánlatban szereplő feltételek elfogadása)
  • Megrendelés visszaigazolása
  • Fordítás, valamint számla elküldése a Megbízónak

6. Hivatalos, hiteles fordítás: Hiteles fordítás készítése esetén, az erre jogosult hivatal a fordítás hitelességét igazoló tanúsítványt mellékel a fordításhoz. Az állami hatóságok egy része hiteles fordítást követel meg. A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a szakfordításról és tolmácsolásról) szerint „hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet”. A hiteles fordítás elkészíttetése általában költséges és időigényes, sok adminisztrációval járó folyamat. Sok esetben pedig szükségtelen, ugyanis legtöbbször elegendő hivatalos fordítást készíteni, amely hivatalos záradékkal ellátott fordítást jelent. Ebben a záradékban a hivatalos fordítás kiadója (jelen esetben fordítóirodánk) nyilatkozik arról, hogy a fordítás a forrásnyelvi szöveggel tartalmilag megegyezik. A hivatalos fordítás így megfizethetőbb és kevesebb utánajárást igényel. A fordítóiroda hivatalos formában készített, záradékkal ellátott fordítását az üzleti élet és számos magyar és külföldi hatóság elfogadja. Irodánk jogosult hivatalos záradékkal ellátott fordítás készítésére, ezzel megoldást kínálva ügyfeleink egyik gyakran felmerülő igényére.

7. Anyanyelvi, vagy szaknyelvi lektorálásra akkor van szükség, ha kiemelten fontos, hogy a célnyelvi dokumentum teljesen tökéletes legyen, például okiratok, nagy értékű beruházások, üzleti szerződések, vagy sokszorosításra kerülő anyagok (könyvek, jegyzetek, betegtájékoztatók, stb.), egyéb esetekben a nem lektorált fordítás minősége is megfelel ügyfeleink elvárásainak.

8. A fordítóiroda kiválasztásakor érdemes olyan irodát választani, amely a fordításhoz fordítástámogató szoftvert is használ. Ennek használatával kedvezőbb árajánlatot tud adni, a fordítás mind terminológia, mind nyelvhelyesség tekintetében egységesebb lesz. Irodánk fordítói a memoQ integrált fordítási környezetben végzik fordításaikat.

9. Fordítási megbízás esetén hasznos lehet a Megrendelő oldaláról egy olyan kolléga elérhetőségének megadása, aki kompetens az adott szakterületen. Amennyiben a fordítási munka közben pontosításra, esetlegesen egyeztetésre lenne szükség, a megadott kolléga segítségével egyszerűen, gyorsan rendezhető a dolog, ezzel is jobban a Megrendelő igényeihez igazítva a fordítást.

10. Árajánlat kérését bármikor elküldheti emailben, faxon, illetve telefonon is leadhatja. Amennyiben SOS fordításra van szüksége az email elküldése mellett érdemes sms-t is küldenie, vagy telefonon megkeresnie bennünket, hogy még gyorsabban tudjunk reagálni. Munkatársaink bármilyen kérdés felmerülése esetén örömmel állnak rendelkezésére.